Calibration Services

ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ทุกสาขามีมาตรฐานรองรับ

Sales service And calibration

บริการขายเครื่องมือวัดพร้อมสอบเทียบ  เท่านั้น

Training & Consultant

บริการอบรม จัดฝึกอบรม และสัมมนาทางวิชาการด้านระบบคุณภาพ การทดสอบ การสอบเทียบ

บริการสอบเทียบเครื่องมือของทางบริษัท

เราใส่ใจทุกขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมือวัดให้ได้ การรับรองมาตรฐานการสอบเทียบเครื่องมือวัด
มาตรฐานการรับรอง ISO/IEC 17025 จากสถาบัน ANAB ประเทศสหรัฐอเมริกา
เครื่องยืนยันห้องปฎิบัติการสอบเทียบที่ได้มาตรฐานสากล

Temperature Click

Dimension Click

Chemical & Glassware Click

Pressure & Vacuum Click

Torque & Force Click

Electrical & RFMicrowave Click

Mass & Balance Click

Mechanical Click

Accreditation ISO 17025 Click

เราพร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพด้วย

สอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

เรามีวิศวกรการสอบเทียบเครื่องมือให้ลูกค้ามีความรู้พื้นฐานและทักษะด้านเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ได้ผ่านการฝึกอบรมการสอบเทียบภาคทฤษฎี และปฏิบัติจากสถานบันฝึกอบรมในประเทศ และได้รับการฝึกสอนอย่างใกล้ชิดจากผู้ควบ คุมงานที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะในแต่ละประเภทเครื่องมือวัด ในการดำเนินงานต่างๆ การสอบเทียบเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้มาตรฐาน

บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม(ไทยแลนด์)จำกัด ควบคุมห้องปฏิบัติการในด้านอุณหภูมิ และความชื้นให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้ได้ค่าความไม่แน่นอนในการวัดเครื่องมือของลูกค้า ซึ่งจะส่งผลไปถึงเครื่องมือของผู้ใช้บริการสอบเทียบให้คงอยู่ภายในเกณฑ์การยอมรับ

บริษัทมีเครื่องมือตรวจสอบมากกว่า 1,000 รายการ

บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด มีเครื่องมือมาตรฐานที่มีค่าความแม่นยำสูง และได้รับการสอบเทียบจากสถานบันหลักที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 และต่างประเทศ เพื่อให้เครื่องมือวัดของผู้ใช้บริการสอบเทียบได้รับการสอบเทียบด้วยผลลัพธ์ค่าความไม่แน่นอนในการวัดที่ถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว คุณภาพระดับโลก

บริการรับส่งสินค้าด้วยความปลอดภัย

บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม(ไทยแลนด์)จำกัด ยินดี ให้บริการรับ-ส่งเครื่องมือวัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าเพื่อตอบแทนที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจใน บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม(ไทยแลนด์)จำกัด

ขอขอบคุณลูกค้ามากคะ