ติดต่อเรา

บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด

69/29 หมู่ 1 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120

E-mail : spmetro.md@gmail.com

Click Add Line : @Calibration 
Click Add Line : IEC17025