เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
ถือกำเนิดขึ้นจากความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเป็นห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบเครื่องมือวัด อุตสาหกรรม
ที่มีความเที่ยงตรง แม่นยำ
โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ
เราได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
(Accredited) ISO/IEC 17025:2017
จากสถาบัน ANAB ประเทศสหรัฐอเมริกา
ลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพได้

ที่ตั้ง บริษัท

69/29 หมู่ที่ 1
ตำบลคลองสี่
อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
TEL : 02-193-2220
FAX : 02-193-2221
TEL : 089-9257887

บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์)จำกัด ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเดือนมกราคม พ.ศ.2548 เราได้เติบโตและพัฒนาขึ้นมาเป็นห้องปฏิบัติการที่ประสบความสำเร็จและมั่นคงในปัจจุบันเราได้ดำเนินงานการสอบเทียบให้กับบริษัทผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศมาตรฐานห้องปฏิบัติการ(Accredited) ISO/IEC 17025:2017

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าหมาย

วัฒนธรรมองค์กร

ประวัติการรับรอง

วิสัยทัศน์: บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด จะมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมในทุกๆด้าน

พันธกิจ: บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าด้านมาตรฐานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมโดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ถูกต้อง เที่ยงตรง แม่นยำ สามารถสอบกลับได้ ด้วยบริการที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยของเครื่องมือในการให้บริการ ทั้งในและนอกสถานที่

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าหมาย

วัฒนธรรมองค์กร

ประวัติการรับรอง

เป้าหมาย: เราจะก้าวไปสู่ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมระดับแนวหน้าของเมืองไทย

วัฒนธรรมองค์กร: คำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ เปิดใจกว้าง สื่อสารดี สามัคคี คิดเป็นทำเป็น และพลังของทีม มุ่งมั่นพัฒนาและอดทน ส่งมอบทันเวลา และสร้างความไว้วางใจ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าหมาย

วัฒนธรรมองค์กร

ประวัติการรับรอง

ประวัติการรับรอง:
ประวัติการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบของทาง
บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
( 1 May 2020) (ISO/IEC 17025:2017) Accredited by ANAB (U.S.A) NO: ACT-2050